Δημοτικό Σχολείο Ζυγίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Δημοτικό Σχολείο Ζυγίου - Μαρί προκηρύσσει θέση πρόσληψης Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 7 Ιανουαρίου 2020  μέχρι 10 Απριλίου 2020, για 7  διδακτικές περιόδους την ημέρα.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα].

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00   στο e-mail: [email protected] ή στο φαξ 24817030. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter591