Β΄ Δημοτικό Κολοσσίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Β΄ Δημοτικό Κολοσσίου Απ. Ανδρέα και Αγ. Φωτεινής προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου μέχρι 20/12/2019 για 7 διδακτικές περιόδους την ημέρα με προοπτική ανανέωσης της.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Ειδικής Εκπαίδευτης ή Λογοθεραπείας ή συναφούς κλάδου. Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η χρήση λογισμικού.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 13/12/2019 στο e-mail/fax: [email protected] .Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.
Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter353