Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ΄: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ΄ με την έγκριση και τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ προκηρύσσει θέση για άμεση πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2020, για 5 διδακτικές περιόδους την ημέρα.

Απαιτούμενα προσόντα:

Παιδαγωγική κατάρτιση/ Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παραδώσουν ιδιοχείρως το βιογραφικό τους σημείωμα στο Σχολείο ή να το αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σχολείου [email protected], μέχρι την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020.

Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5(πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40΄). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του Σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το Σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

821