ΚΒ΄ Δημοτικό Λεμεσού: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Το ΚΒ΄ Δημοτικό Λ/σού προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για την περίοδο από 27/1/2020 μέχρι 17/06/2020.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα] :

1: Πτυχίο στην Ψυχολογία

2:Πτυχίο στην Ειδική Εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα το αργότερο μέχρι τις 22/1/2020 (δόθηκε παράταση) στο e-mail/fax: [email protected] / Fax 25692775. Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23/1/2020. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς για την ακριβή ώρα προσέλευσης.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα και διδακτικές περίοδοι απασχόλησης θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

789