ΙΓ΄ Δημοτικό Πάφου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το ΙΓ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 01/02/2020 μέχρι 17/06/2020 για 7 διδακτικές περιόδους.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Νηπιαγωγού, Δασκάλου, Ειδικού Εκπαιδευτικού, Καθηγητή, Ψυχολόγου κ.ά. (Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 27/01/2020 στο e-mail: [email protected]. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

177