Δημοτικό Μεσόγης: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Μεσόγης προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής  Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 04/02/2020 μέχρι και 10/04/2020 για 5 διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Νηπιαγωγού, Δασκάλου, Ειδικού Εκπαιδευτικού, Καθηγητή, Ψυχολόγου κ.ά (Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 30/01/2020 στο email: [email protected]

Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής  Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

220