Δ' Δημοτικό Σχολείο Πάφου - Κ. Περβολιών: Δειγματικό μάθημα στα πλαίσια του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.


Πραγματοποιήθηκε την Παρακευή, 14 Φεβρουαρίου 2020, στο Δ' Δημοτικό Σχολείο Πάφου - Κάτω Περβολιών δειγματικό μάθημα στα μαθηματικά στα πλαίσια του προγράμματος ''Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης'' (ΔΡΑ.Σ.Ε.).  Το δειγματικό μάθημα έγινε σε συνεργασία της εκπαιδευτικού της Ε΄2 τάξης με την εκπαιδευτικό του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. και με την καθοδήγηση της συντονίστριας του ΔΡΑ.Σ.Ε. και του οικείου Επιθεωρητή.

Το δειγματικό μάθημα παρακολούθησαν ο Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Πάφου, ο προϊστάμενος Επιθεωρητής για τα σχολεία  ΔΡΑ.Σ.Ε., Επιθεωρητές του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Πάφου, συντονιστές του προγράμματος και εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων ΔΡΑ.Σ.Ε. Πάφου. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκε από όλους τους εμπλεκόμενους η σπουδαιότητα του θεσμού και η θετική του επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

452