Δημοτικό Ύψωνα Β΄: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Το Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Β΄ προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή παιδαγωγικού έργου, για την περίοδο από 10/03/2020-10/04/2020, για 4 διδακτικές περιόδους την ημέρα.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα ή να το αποστείλουν στο email [email protected]  ή στο fax 25694945 μέχρι την Τετάρτη, 04/03/2020.

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα γίνει μετά από συνέντευξη των ενδιαφερόμενων από τριμελή Επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο ( 1 διδακτική περίοδος = 40΄ )Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

473