Δημοτικό Μακεδονίτισσας Β΄: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ή Συνεργάτη/ιδας


Το Δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας Β΄ προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 2/10/2020 μέχρι 30/10/2020 για 6 διδακτικές περιόδους ημερησίως, με ενδεχόμενο ανανέωσης του συμβολαίου.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα]:

  1. Σχολική Ψυχολογία
  2. Ειδική Εκπαίδευση
  3. Πρόσθετη πείρα

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 2/10/2020 στο e-mail/fax:

[email protected] fax: 22658838

Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ης Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5(πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο.  Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου.  Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1065