Λύκειο Αρχιεπ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολη: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Δασούπολης προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη (ΣΣ) με αγορά υπηρεσιών, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο, για το 2020-2021. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο τα ακόλουθα έγγραφα μέχρι 03 Νοεμβρίου 2020.

  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Πιστοποιημένο αντίγραφο του πανεπιστημιακού τους πτυχίου
  3. Αντίγραφα πρόσθετων προσόντων
  4. Βεβαίωση Λευκού Ποινικού Μητρώου
  5. Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί πρόσληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο.

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ ακαθάριστα για κάθε 40 ’ ή 45 λεπτη περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ του ΣΣ και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζονται από το σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο “Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη”, που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διαδικτυακή διεύθυνση:

file:///C:/Users/Teacher/AppData/Local/Temp/encheiridio gia to enallaktiko programma kai to rolo tou scholikou svnergati.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο στο 22441360.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter321