Δημοτικό Μ. Γειτονιάς ΚΘ΄-Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Δημοτικό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς ΚΘ΄-Γ.Ν.Καλογερόπουλου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 04/12/2020 μέχρι 22/12/2020 για 5(πέντε) διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου.

Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών/τριών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά..

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους  σημείωμα  μέχρι τις  01/12/2020 στο τηλεομοιότυπο 25694575 ήστο e-maildim-mesa-geitonia29-lem@schools.ac.cy..Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο(1 διδακτική περίοδος= 40΄) . Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών , μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου .Τα ακριβή καθήκοντα  θα καθορίζονται από το σχολείο , ανάλογα με τις ανάγκες .
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

220