Συμμετοχή Δημοτικού Αγίας Νάπας - Αντ. Τσόκκου στην 4η διαδικτυακή συνάντηση του ευρ. έργου PRO-LEARN


Στις 11 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας – Αντώνη Τσόκκου συμμετείχε στην 4η διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού καινοτόμου έργου PRO-LEARN. Το έργο αυτό έχει ως βασικό σκοπό τον εντοπισμό των γνωστικών δυσκολιών και του μαθησιακού στυλ του κάθε μαθητή, καθώς και την προώθηση τρόπων αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών και βελτίωσης του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών.

Κύριο θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε ήταν η προώθηση της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου για εντοπισμό των γνωστικών δυσκολιών και του μαθησιακού στυλ των παιδιών ηλικίας 6-10 χρονών. Το εργαλείο αυτό είναι ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί από εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών. Ευχαριστούμε τους γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο μελλοντικά θα διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο για να βοηθά γονείς και εκπαιδευτικούς στη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των παιδιών. 

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η δημιουργία του εργαλείου-ερωτηματολογίου για παιδιά ηλικίας 11-14 χρονών. Παρουσιάστηκε, επίσης, η πορεία δημιουργίας του διαδικτυακού εργαλείου για μείωση των γνωστικών δυσκολιών των παιδιών και του προγράμματος εκπαίδευσης των δασκάλων για αποτελεσματική μάθηση και σωστή αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί.

Το έργο PRO-LEARN «Ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, μέσω ολιστικής προσέγγισης και καινοτόμων μεθόδων» διεξάγεται στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ201 του προγράμματος Erasmus+, το οποίο προωθεί την καινοτομία. Οι εταίροι σε αυτό το έργο είναι το OIC Poland Foundation από την Πολωνία (συντονιστικό ίδρυμα), το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας – Αντώνη Τσόκκου και η Eurosuccess Consulting LTD από την Κύπρο, η P-Consulting.gr από την Ελλάδα, το Fondazione Patrizio Paoletti Foundation από την Ιταλία και το Scoala Gymnaziala Elena Doamna από τη Ρουμανία. Περισσότερα για το PRO-LEARN μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://prolearn-project.eu/.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

369