Δημοτικό Αγίας Νάπας: Διαδικτυακή συνάντηση για παρουσίαση στο πλαίσιο του έργου Pro-Learn


Το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας – Αντώνη Τσόκκου σε συνεργασία με τον οργανισμό Eurosuccess Consulting διοργάνωσε στις 14 Δεκεμβρίου διαδικτυακή συνάντηση για παρουσίαση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου Pro-Learn. Η συνάντηση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.

Το Pro-Learn είναι ένα ευρωπαϊκό έργο Erasmus βασικής δράσης 2 ΚΑ201 που σκοπό έχει την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία στηρίζεται σε καινοτόμες μεθόδους.

Κατά τη διαδικτυακή συνάντηση, παρουσιάστηκε ο γενικός σκοπός του έργου και τονίστηκε η χρησιμότητα των καινοτόμων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους, σε συνεργασία βέβαια με εξειδικευμένα άτομα και ομάδες σε θέματα παιδαγωγικής, έρευνας, ψυχολογίας και εκπαίδευσης. Τα τέσσερα διαδικτυακά εργαλεία, τα οποία θα είναι δωρεάν στην τελική τους έκδοση, θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία στα χέρια του/της εκπαιδευτικού και του/της μαθητή/μαθήτριας.

Το πρώτο διαδικτυακό εργαλείο (Pro-Learn Kids) είναι ένα τεστ που στοχεύει στη διάγνωση του μαθησιακού στυλ και των γνωστικών διαδικασιών των παιδιών ηλικίας 6-10 ετών, ενώ το δεύτερο εργαλείο είναι το αντίστοιχό του για τα παιδιά ηλικίας 11-14 ετών (Pro-Learn Teens). Το τρίτο εργαλείο αποτελεί μία εργαλειοθήκη, η οποία έχει σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα νευροεπιστήμης και παιδαγωγικής, μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης. Το τέταρτο εργαλείο είναι μια εκπαιδευτική εργαλειοθήκη για τα παιδιά ηλικίας 6-14 ετών, το οποίο αποτελείται από εκπαιδευτικές ασκήσεις και παιχνίδια για εξάσκηση του εγκεφάλου.

Στη συνάντηση αναφέρθηκε ότι η πιλοτική εφαρμογή του πρώτου εργαλείου (Pro-Learn-Kids) έχει ολοκληρωθεί και σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη η τελική του έκδοση σε ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρουσιάστηκε μέρος από το περιεχόμενο του Pro-Learn Teens και οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμβάλουν στην πιλοτική του εφαρμογή, η οποία έχει ξεκινήσει. Η συνεισφορά τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/μαθητριών στην πιλοτική φάση του εργαλείου Pro-LearnTeensείναι ιδιαίτερα σημαντική για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του εργαλείου, ενώ η εμπειρία της συμμετοχής έχει να προσφέρει πολλά τόσο στους μαθητές και μαθήτριες όσο και στους/στις εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε κλήρωση κουπονιού από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών και ειδών τεχνολογίας (ένα δωροκουπόνι ανά 40 παιδιά που θα έχουν ολοκληρώσει το τεστ).

                    

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα εργαλεία:

https://prolearn-project.eu/

https://www.facebook.com/prolearn.eu/

https://www.youtube.com/channel/UClWYtMj_RDmY2MbdHCC_MPA

 

Τοπική Συντονίστρια έργου: Στέλλα Τιμοθέου




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










551