Συμμετοχή του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+


Το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, στη Βασική Δράση 2, μέσω του έργου «Risk Impact Zones Environments» (RIZE). Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζεται με άλλα πέντε Ευρωπαϊκά Σχολεία από Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία.

Σκοπός του έργου είναι η διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριων σε θέματα φυσικών καταστροφών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών που στοχεύουν στην πρόληψη αλλά και την επιτυχημένη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων, όπως πλημμυρών, κατολισθήσεων-καθιζήσεων, χιονοστιβάδων, δασικών πυρκαγιών, σεισμών και εκρήξεων ηφαιστείων. Κύρια προτεραιότητα του έργου αποτελεί η παρουσίαση των περιβαλλοντικών και κλιματικών παραγόντων που προκαλούν τις φυσικές καταστροφές, όπως επίσης η μελέτη και ο εντοπισμός τρόπων μείωσής τους, μέσα στα πλαίσια μιας διεθνούς συνεργατικής διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο τονίζεται ο ρόλος της διεθνούς συνεργασίας στη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Μέσα από το έργο οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές και γλωσσικές τους δεξιότητες και να εργαστούν σε ομάδες έτσι ώστε να δημιουργήσουν με καινοτόμο τρόπο, αποτελεσματικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.  Έχοντας ως βασικό άξονα την ενθάρρυνση για τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, προωθείται η συνεργατική μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φέρνοντας με αυτό τον τρόπο την εκπαιδευτική κοινότητα πιο κοντά σε άλλους πολιτισμούς. Μέσα από την επαφή με τη συγκεκριμένη θεματική προσδοκάται η δόμηση και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδηση στα μαθητές/τριες. Επίσης, μέσα από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στοχεύεται στο να προωθηθεί ο διάλογος γύρω από θέματα φυσικών κινδύνων και να ενισχυθεί  η περιβαλλοντική πολιτική των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας όπου τα σχολεία εντάσσονται.

Η πρώτη κινητικότητα διδασκαλίας μάθησης πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, από τις 29/11-2/12/2021. Το Σχολείο Agrupamento de Escolas Gil Eanes υποδέχθηκε αντιπροσωπείες μαθητών/τριών από όλα τα συνεργαζόμενα Σχολεία (12 καθηγητές/τριες και 18 μαθητές/τριες στο σύνολο).

Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας Παρασκευά Θεόδωρος, Δημητρίου Οδυσσέας και Καμπέρος Δημήτρης καθώς και η καθηγήτρια  Β.Δ. Πληροφορικής Πιερίδου Ανδρομάχη και ο καθηγητής Πληροφορικής Καρεκλάς Χρήστος. Η υποδοχή και η φιλοξενία από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πορτογαλία ήταν πολύ εγκάρδια. Οι διοργανωτές ξενάγησαν τους φιλοξενούμενους/ες  στην πόλη του Λάγος και στη γύρω περιοχή. Έγινε ενημέρωση για τη γεωλογία της περιοχής και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν τα διάφορα πετρώματα, μέσα από σεισμούς, κατολισθήσεις και πλημύρες. Ακόμη οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις σχετικές με το θέμα.

Οι δραστηριότητες του έργου ολοκληρώθηκαν με την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση και την απονομή των διπλωμάτων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκόμισαν αξέχαστες εμπειρίες από την επαφή με ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μιας άλλης χώρας και τη συνάντηση με εταίρους άλλων Σχολείων. Μέσα από τη μελέτη του θέματος, αναγνωρίζεται ότι είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι για τις φυσικές καταστροφές, έτσι ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αλλά και να βοηθήσουμε τον πλανήτη. Το σημαντικότερο όμως ήταν οι νέες φιλίες που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στα παιδιά αλλά και στους καθηγητές/τριες, που θα είναι διαχρονικές.

Η επόμενη συνάντηση μεταξύ των συμμετεχόντων στο Έργο προγραμματίζεται στην Κύπρο, για την περίοδο μεταξύ 21-24/3/2022.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


992