Συμμετοχή εκπαιδευτικών Δημοτικού Βορόκληνης στο σεμινάριο Αpproaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes


Το Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης βρίσκεται στην ομώνυμη κοινότητα της επαρχίας Λάρνακας, η οποία, σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011, έχει πληθυσμό 6134 κατοίκους με αυξητική τάση λόγω της αξιοσημείωτης ανόδου των επιπέδων μετανάστευσης των τελευταίων ετών , στοιχείο που αντικατοπτρίζεται με τις προεκτάσεις του και στον μαθητικό πληθυσμό της σχολικής μονάδας. Φέτος αριθμεί 407 παιδιά, κατανεμημένα σε 20 τμήματα. Επιπλέον, στο σχολείο λειτουργεί μονάδα ειδικής εκπαίδευσης. Στο σχολείο υπηρετούν 40 εκπαιδευτικοί και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημοτικά σχολεία της Κύπρου.

Κύριο χαρακτηριστικό της δημογραφικής σύστασης του μαθητικού πληθυσμού είναι η πολυπολιτισμικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της φετινής σχολικής χρονιάς, στο σχολείο φοιτούν παιδιά από 30 διαφορετικές χώρες (από χώρες 12 της ΕΕ και 18 από τρίτες χώρες).Το 60% του μαθητικού πληθυσμού είναι παιδιά οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία, ένδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας του. Η ομαλή συνύπαρξη της μεγάλης ποικιλίας κοινωνικών ομάδων με διαφορετική εθνική - εθνοτική και πολιτισμική βιογραφία αποτελεί, εκ των πραγμάτων, στρατηγικό στόχο της σχολικής μονάδας.

Στη βάση αυτή, το σχολείο προάγει δράσεις που αναγνωρίζουν το πολιτισμικό μωσαϊκό του και διατηρούν ακέραιες τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, στοχεύοντας στην εγκαθίδρυση αξιών που προάγουν συνθήκες ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης και ανθρωπιστικά ιδανικά που εστιάζονται στην δημοκρατική αρχή του πλουραλισμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της επικοινωνίας χωρίς δογματισμούς και στερεότυπα.

Το πολυπολιτισμικό περιβάλλον του σχολείου υπαγορεύει την ανάγκη της προώθησης της κοινωνικής συνοχής μέσω της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών αξιών της ισότητας, της δημοκρατίας και του σεβασμού και της διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η συμμετοχή εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκές επιμορφωτικές δράσεις είναι η αφετηρία για την ανάδειξη κοινής αξιακής κληρονομιάς ως το πλαίσιο γενικής ενσωμάτωσης σε ένα ευρύτερο λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο όμως αναγνωρίζει τις διαφορές και την ετερότητα.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξής ”Τα Παιδιά ως Ενεργοί Ευρωπαίοι: Προάγοντας την Ψηφιακή Πολιτειότητα στο Δημοτικό Σχολείο” (Erasmus+), το σχολείο συμμετείχε με τρεις εκπαιδευτικούς στη δομημένη σειρά μαθημάτων Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes του εκπαιδευτικού οργανισμού ITC International, το οποίο διεξήχθη στην Πράγα (23-27 Μαΐου). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια διαπολιτισμική εκπαιδευτική εμπειρία και να ανταλλάξουν ιδέες για ζητήματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Διεύρυναν την κατανόησή τους διαπραγματευόμενοι καινοτόμες παιδαγωγικές διαπολιτισμικές στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνικοπολιτισμικής πολυμορφίας των τάξεών τους.  Επιπλέον προσδιόρισαν παράγοντες ρίσκου, στερεότυπα και προκαταλήψεις που εμποδίζουν την καθολική πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, προώθησαν ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία υποστηρίζουν με κατάλληλες παιδαγωγικές πρακτικές την διαπολιτισμική και συμπεριληπτική ευαισθητοποίηση.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


630