Συμμετοχή του Δημοτικού Κακοπετριάς στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

27 Ιουν 2022 - 10:36


Το Στ΄ Δημοτικό Λεμεσού (Κ.Β) – Αγ. Νικολάου ταξιδεύει με το Erasmus+ στη Μαρτίνα Φράνκα

25 Ιουν 2022 - 12:10


Το Θ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου – Κουπάτειο - στο πρόγραμμα KA01 Erasmus+

25 Ιουν 2022 - 11:52


ΔΡΑ.Σ.Ε.+ Δημοτικό Σχολείο Πέγειας. «Αντιμετωπίζοντας τον εκφοβισμό»

22 Ιουν 2022 - 20:41


Δημοτικό Σχολείο Απεσιάς (Ενιαίο Περιφερειακό Ολοήμερο): Erasmus + ΚΑ2 “Together We Can”

22 Ιουν 2022 - 11:00


Συμμετοχή του Δημοτικού Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας στο πρόγραμμα IDEA

21 Ιουν 2022 - 12:32


Δημοτικό Λεμεσού ΙΑ΄- Τσίρειο (ΚΒ). Ευρωπαϊκή Κινητικότητα στην Ισπανία

18 Ιουν 2022 - 11:21


ERASMUS+ ΚΑ1: Το K’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού στη Βαρκελώνη

18 Ιουν 2022 - 11:00


ERASMUS+ ΚΑ1: K’ Δημοτικό Αγίου Παντελεήμονα, Λεμεσού

14 Ιουν 2022 - 10:39


Συμμετοχή εκπαιδευτικών Δημοτικού Βορόκληνης στο σεμινάριο Αpproaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes

13 Ιουν 2022 - 21:58


Newsletter