Γυμνάσιο Ζακακίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Για Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης Μαθητή/των

Το σχολείο προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το Πανεπιστημιακό Πτυχίο καθώς και το Βιογραφικό Σημείωμά τους μέχρι τις 13/12/2019.  Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στο 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 45λεπτη περίοδο.  Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες.  Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο για Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη.

Για τη θέση, το σχολείο καθορίζει τα ακόλουθα προσόντα:

  1.  Πανεπιστημιακό πτυχίο


Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

435