Επίσκεψη Σχολής Ομόδους στο λιμάνι Λεμεσού στα πλαίσιο του Erasmus+


     Μία ενδιαφέρουσα και άκρως επιμορφωτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από ομάδα μαθητών/τριών της Σχολής Ομόδους στο λιμάνι Λεμεσού. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, στο οποίο συμμετέχει η Σχολή Ομόδους μαζί με σχολεία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία και Εσθονία. Στόχος του Προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές/τριες να εργαστούν και να μελετήσουν το λιμάνι της περιοχής τους έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσής του, την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση των εργασιών του, καθώς επίσης τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και το οικοσύστημα της περιοχής.

  Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, οι μαθητές/τριες της Σχολής Ομόδους μαζί με τους/τις Καθηγητές/τριες που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, αλλά και τη Διευθύντρια της Σχολής είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με αρμόδιους φορείς της Αρχής Λιμένων που έχουν την εποπτεία του λιμανιού, καθώς επίσης να παρακολουθήσουν εν δράσει το σύστημα ελέγχου ναυσιπλοΐας του λιμανιού. Ακολούθως, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του λιμανιού στις οποίες βρίσκονται ναυπηγεία και ένα ιχθυοτροφείο. Στη συνέχεια υπεύθυνοι των δύο μεγαλύτερων υπεράκτιων εταιρειών που έχουν συμβόλαιο διαχείρισης του τερματικού επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης των εμπορευματοκι<βωτίων, η DP Limassol και η Eurogate, παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις εργασίες τους δίνοντας συγχρόνως στους/στις μαθητές/τριες κατατοπιστικές πληροφορίες σε όλες τις ερωτήσεις που τους έκαναν και αφορούσαν διάφορες πτυχές της λειτουργίας του λιμανιού.

   Η επίσκεψη αυτή δεν εμπίπτει σε κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος που διδάσκονται οι μαθητές/τριες στη Σχολή και όμως ήταν ό,τι πιο χρήσιμο και εποικοδομητικό για τους/τις μαθητές/τριες της Σχολής Ομόδους καταδεικνύοντας τη σημασία και αξία συμμετοχής των μαθητών/τριών σε τέτοια Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Μέσα από την ενεργή εμπλοκή σε τέτοια Προγράμματα, οι μαθητές/τριες αυτενεργούν, μαθαίνουν να ερευνούν και να πραγματοποιούν σύνθετες εργασίες, καταλήγουν στη γνώση βιωματικά και αποκτούν δεξιότητες που θα είναι πολύτιμες για τη μελλοντική τους πορεία και εξέλιξη.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter













527