Τσίρειο Γυμνάσιο: Προκήρυξη Σχολικού Συνεργάτη


  Το Τσίρειο Γυμνάσιο προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο για την περίοδο από τις 3 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι τις 10 Απριλίου με δυνατότητα ανανέωσης για το διάστημα από τις 27 Απριλίου 2020 μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς (Ανάλογα με τις ανάγκες).  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το Πτυχίο Πανεπιστημίου τους, το Βιογραφικό Σημείωμά τους, Πρόσφατη Βεβαίωση Λευκού Ποινικού Μητρώου και Βεβαίωση σύμφωνα με τον Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης παιδιών από την Αστυνομία.  Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 40λεπτη ή 45λεπτη περίοδο.  Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.  Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο για το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και το ρόλο του Σχολικού Συνεργάτη.

Απαιτούμενα προσόντα:  Πτυχίο Παιδαγωγικών ή άλλου κλάδου.  Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέχρι τις 27/1/2020 στο φαξ 25692295.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter434