Σχολή Ομόδους: Ημερίδα με θέμα, «Γεωργική και Αγροτική Ανάπτυξη»


     Η Σχολή Ομόδους συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από τους νέους, παρέχοντάς τους σημαντικές γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

     Ως εκ τούτου, μαθητές/τριες της Σχολής Ομόδους, ως Δόκιμοι Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέλεξαν να ασχοληθούν με το θέμα, «Γεωργική και Αγροτική Ανάπτυξη». Πρόκειται για ένα θέμα που τους αφορά άμεσα, αφού κατάγονται από χωριά με έντονη δραστηριότητα στον γεωργικό και αγροτικό τομέα.

     Επιπλέον, οι Δόκιμοι Πρέσβεις θα πραγματοποιήσουν Ημερίδα στις 19 Φεβρουαρίου 2020, η ώρα 6:00μ.μ. με θέμα, «Γεωργική και Αγροτική Ανάπτυξη», η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Ομόδους.

Εισηγητές στην Ημερίδα θα είναι:

  • O κ. Φοίβος Παπαχριστοφόρου, Λειτουργός Γεωργίας στον  Κλάδο Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης του  Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

     Θέμα:  «Νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική: Στόχοι και προκλήσεις μετά το 2020»

  • Ο κ. Ράκης Πιερίδης, Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού

  Θέμα: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές»

Τέλος, οι Δόκιμοι Πρέσβεις της Σχολής Ομόδους θα αναλύσουν τα αποτελέσματα έρευνας που έχουν πραγματοποιήσει σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις απόψεις των αγροτών.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης, των Καθηγητών/τριών και μαθητών/τριών του Προγράμματος «Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» της Σχολής ΟμόδουςComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

224