Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για Εναλλακτικό Πρόγραμμα Ο.Α.Π.


Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο, για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου για 3 (περιόδους).  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο  Πανεπιστημιακό Πτυχίο καθώς και  βιογραφικό Σημείωμά τους μέχρι τις 23/09/2020. Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου. Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 45λεπτη περίοδο. Η εργοδότηση  ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο για Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη. Για τη θέση, το σχολείο καθορίζει τα ακόλουθα ειδικά προσόντα : 

1. Λόγω της φύσεως των καθηκόντων ενθαρρύνουμε το αίτημα κατά προτίμηση κυρία.

2: Τα καθήκοντα θα αφορούν επιτέλεση παιδαγωγικού έργου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟY ΚΙΤΙΟΥ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter340