Περ. Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού, παιδαγωγικού έργου στο Σχολείο καθημερινά από τις 7:30 μέχρι τις 13:35, για την περίοδο από Νοέμβριο 2020 μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2020 - 2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο μέχρι την Πέμπτη, 22/10/2020 τα πιο κάτω έγγραφα: 

  1. 1.    Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  2. 2.    Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου
  3. 3.    Βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου
  4. 4.    Βεβαίωση σύμφωνα με τον «Περί Πρόσληψης και Καταπολέμησης της σεξουαλικής  κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο».

Επιπρόσθετα προσόντα που θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

  1. 1.    Παιδαγωγική κατάρτιση,
  2. 2.    Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες,
  3. 3.    Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου.
  4. 4.    Προηγούμενη εμπειρία

Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα προνοεί απασχόληση μικρής ομάδας μαθητών, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό, επτά (7) περιόδους την ημέρα.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (ευρώ) για κάθε 45λεπτη περίοδο.  Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του Σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το Σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες.  Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο για το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter721