Διαδικτυακή διάλεξη στο Λύκειο Ιδαλίου: Κλιματικές αλλαγές και επιπτώσεις στην Κύπρο


Στις 24 Μαρτίου 2021, με πρωτοβουλία της φιλολόγου Κούλας Ζιπιτή, το Λύκειο Ιδαλίου σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος διοργάνωσε διαδικτυακή διάλεξη με θέμα «Κλιματικές αλλαγές και επιπτώσεις στην Κύπρο», στο πλαίσιο του μαθήματος Νέων Ελληνικών και συγκεκριμένα του θεματικού κύκλου «Οικολογία - Περιβάλλον».

Παρά τις δύσκολες και ιδιάζουσες συνθήκες λόγω της πανδημίας, τη διάλεξη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά πάνω από 120 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου, οι περισσότεροι από τις σχολικές τους αίθουσες, μέσω των δυνατότητων που προσφέρει η τεχνολογία,  τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Κατά τη διάλεξη παρουσιάστηκαν οι πυλώνες της αειφορίας καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι καθημερινές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου συνδέονται άμεσα με τις ανησυχητικές κλιματικές αλλαγές. Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα της τήξης των πολικών παγετών και η συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

308