Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Νεαροί μετανάστες και πολύγλωσσες τάξεις


Διοργανώθηκε από το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γλωσσών

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο/εργαστήρι ‘Νεαροί μετανάστες και πολύγλωσσες τάξεις’ πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου στο Ξενοδοχείο ‘The Curium Palace’ στη Λεμεσό με μεγάλη επιτυχία. Η οργάνωση του σεμιναρίου έγινε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γλωσσών (European Centre for Modern Languages: ECML). Στο σεμινάριο συμμετείχαν 32 εκπαιδευτικοί: Φιλόλογοι που διδάσκουν Ελληνικά σε τάξεις μεταναστευτικής βιογραφίας και Αγγλικοί από σχολεία της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού και Πάφου.

Ο γενικός σκοπός του σεμιναρίου ήταν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η μάθηση σε πρακτικές που αφορούν στην ομαλή ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου στηρίχθηκε στην αναζήτηση τεχνικών και μεθόδων που προάγουν τη γρήγορη εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας, ώστε η γλώσσα να μην αποτελεί περιορισμό στην ανάπτυξη του γραμματισμού, αλλά και του ταλέντου, των μαθητών/μαθητριών ΜεΜΒ*. Ως δεύτερη γλώσσα ορίζεται η γλώσσα που το άτομο μαθαίνει αφού κατακτήσει τη δική του και η γλώσσα που μαθαίνει εξ αιτίας κάποιων καταστάσεων, όπως μετανάστευση και προσφυγιά.

Μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τις στρατηγικές εκείνες που κατευθύνουν στην ικανοποίηση των δυο βασικών αναγκών των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στον σχολικό χώρο: 1) την ανάγκη για ανάπτυξη της ικανότητάς τους για ανάγνωση και γραφή και της δυνατότητας να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ποικίλα περιβάλλοντα επικοινωνίας χρησιμοποιώντας γλωσσικά και μη γλωσσικά κείμενα (γραμματισμός) και  2) την ανάγκη να δίνουν φωνή στα συναισθήματά τους και να είνααι αποδεκτοί από όλους (συναισθηματικός γραμματισμός). Ο συναισθηματικός γραμματισμός αποτελεί κλειδί για προσωπική δύναμη, γιατί τα συναισθήματα γίνονται δύναμη όταν λειτουργούν υπέρ μας παρά εναντίον μας (Steiner, 2003).

Θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να βελτιώνουμε τις διδακτικές μας πρακτικές στις πολύγλωσσες τάξεις της κοινωνικής πραγματικότητας του 21ου αιώνα. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, ώστε να μη νιώθουν σαν έκπληκτοι και φοβισμένοι εξερευνητές σε μια παράξενη γη, αιχμάλωτοι εσωτερικά και εξωτερικά, αλλά ελεύθεροι και ασφαλείς ενεργοί πολίτες.   

Δρ Κατερίνα Κωνσταντινίδη-Βλαδιμήρου

Επιθεωρήτρια Α’ Μέσης Εκπαίδευσης

*ΜεΜΒ: Με μεταναστευτική βιογραφία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


709