Συμμετοχή του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας στο Erasmus+


‘STEM Labyrinth as a method for increasing the level of knowledge through problem solving’

Το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας συμμετέχει στο Erasmus+έργο ‘STEM Labyrinth as a method for increasing the level of knowledge through problem solving’. Το project θα αναπτύξει μια καινοτόμο STEM Labyrinth μεθοδολογία και θα σχεδιαστεί μια ψηφιακή εφαρμογή, προκειμένου οι μαθητές της δευτεροβάθμια εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση σε μια διαφορετική μαθησιακή εμπειρία. Θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά σενάρια πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας τα οποία, με τη βοήθεια της εφαρμογής, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν τη σκέψη των μαθητών. Η τριβή των μαθητών με την εφαρμογή και τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου στοχεύει στην εφαρμογή των γνώσεων εκτός της τάξης δημιουργώντας έτσι μια σύνδεση μεταξύ της γνώσης και της εφαρμογής.

Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020, η διάρκειά του είναι 24 μήνες και συμμετέχουν 7 οργανισμοί από 7 διαφορετικές χώρες (Πορτογαλία, Βόρεια Μακεδονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία και Κύπρος). Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετείχαν 9-10 Οκτωβρίου 2021 στη 3η συνάντηση του έργου στη Λάρνακα και μέσω μιας παραγωγικής συζήτησης ξεκίνησαν το σχεδιασμό των πρώτων βημάτων για την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου. Επίσης δημιούργησαν από κοινού το πλάνο διάχυσης αποτελεσμάτων και διασφάλισης ποιότητας και συμφώνησαν στις δράσεις που θα ακολουθήσουν στη διαχείριση του έργου.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


560