Συμμετοχή του Παγκυπρίου Γυμνασίου στο 3ο διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εφήβων


   Σύμφωνα με τη θεωρία της εκπαίδευσης, όπως αυτή νοείται από τον μεγάλο Σταγειρίτη φιλόσοφο Αριστοτέλη, αλλά και μέσα από απόψεις άλλων φιλοσόφων, όπως είναι ο Πλάτωνας και οι Σοφιστές, η παιδεία αποτελεί θέμα μέγιστης σημασίας, καθώς διαπλάθει σωστούς πολίτες που μπορούν όχι μόνο να προσφέρουν στον εαυτό τους, αλλά και να δηλώσουν την σημαντική και εποικοδομητική τους παρουσία στην κοινωνία.

Στα πλαίσια της σημασίας της εκπαιδευτικής πολιτικής και των σημερινών μαθητών που αποτελούν τους πολίτες του αύριο, αλλά και της σημασίας της παροχής ευκαιριών στους νέους να προετοιμαστούν για ένα κοινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον συνίσταται η διοργάνωση και η πετυχημένη πραγματοποίηση του 3ου διαδικτυακού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εφήβων (3rd Digital MEP 54thinternational session of the Model European Parliament) που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο μεταξύ 10-14 Νοεμβρίου 2021.

Επικεφαλής του προγράμματος η επιθεωρήτρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης κ. Μαρία Ιακωβίδου με τη συμμετοχή της καθηγήτριας Αγγλικών του Παγκυπρίου Γυμνασίου Νεοφυτίδου Δένας αλλά και της Aμερικανίδας επισκέπτριας καθηγήτριας του προγράμματος Fulbright στην Κύπρο, Caroline Sager, οι οποίες επιμελήθηκαν την επιλογή και προετοιμασία των 5 συμμετεχόντων μαθητών του σχολείου. Ο διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Λοΐζος Σέπος επικρότησε και στήριξε ένθερμα την όλη προσπάθεια των μαθητών και πρόσφερε σημαντική καθοδήγηση όσον αφορά  στα Ευρωπαϊκά θέματα.

Μαθητές από 33 χώρες  επιλέγησαν να συμμετέχουν. Οι 5 μαθητές εκπρόσωποι της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν οι Χρίστος Γρηγορίου, Alicia Smith, Κάτια Μελισσουργάκη, Αναστασία Αgrotis και Ερνέστος Κωνσταντίνου.

Οι 5 μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου κλήθηκαν να συμμετάσχουν  σε 5 επιτροπές που αφορούσαν στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, θέματα οικονομικής φύσεως, διεθνές εμπόριο, αλλά και σημαντικά ζητήματα που επικεντρώθηκαν στην ελευθερία των πολιτών και στη δικαιοσύνη που πρέπει να διέπει την καθημερινή ζωή και τον βίο αυτών. Επίσης, θέματα που αναφέρονται στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων, την αγροτική και την τεχνολογική ανάπτυξη συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν από τις υπόλοιπες 5 επιτροπές.

Η προετοιμασία των μαθητών ήταν ιδιαίτερα απαιτητική αφού έπρεπε όχι μόνο να μελετήσουν το θέμα της επιτροπής την οποία είχαν επιλέξει αλλά και να προετοιμαστούν όσον αφορά στα ψηφίσματα τα οποία θα έπρεπε να γράψουν βάσει της Ευρωπαϊκής διάστασης που διέπει τη χώρα μας και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη συγγραφή των ψηφισμάτων δόθηκαν σημαντικές οδηγίες όσον αφορά στον σωστό τρόπο συγγραφής και τοποθέτησης. Επίσης, οι μαθητές μας επιμελήθηκαν την παρουσίαση βίντεο στην προσπάθεια τους να παρουσιάσουν την Κύπρο στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

H παρουσία των μαθητών μας στο συνέδριο αποδείχτηκε πολύτιμη, με καθημερινή σημαντική παρακολούθηση,  και ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές που ο καθένας είχε εξ’ αρχής επιλέξει.  Συνεργάστηκαν άψογα με τους συμμετέχοντες έφηβους ευρωβουλευτές από τις άλλες χώρες, συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις και μέσα από διαπολιτισμικό διάλογο και συλλογική εργασία ολοκλήρωσαν τη διαδικασία συγγραφής των ψηφισμάτων.

Τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μαθητές από άλλες χώρες και να συνάψουν σχέσεις για μελλοντικές φιλίες, να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες και έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, να έρθουν κοντά και να αντιληφθούν πόσα κοινά τούς ενώνουν και πόσα λίγα τούς χωρίζουν, όντας ενεργοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπειρία ήταν μοναδική, σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, μια εμπειρία που σίγουρα θα ήθελαν με κάποιο τρόπο να επαναλάβουν στο μέλλον.

Θερμές ευχαριστίες στην επιθεωρήτρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης κ. Μαρία Ιακωβίδου για την σημαντική ευκαιρία που μας έδωσε, τη στήριξη και τη βοήθεια καθώς και στον Διευθυντή του Παγκυπρίου κ. Λοΐζο Σέπο για τη δυνατότητα  και την αμέριστη βοήθεια που μας παρείχε να δουλέψουμε μέσα στα πλαίσια του σχολικού χρόνου και να φέρουμε εις πέρας το συγκεκριμένο εγχείρημα.  Επίσης, στις καθηγήτριες Αγγλικών του Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Νίκη Ανδρέου και κ. Δώρα Ιωαννίδου για τη στήριξη και τη βοήθεια στην επιλογή των συμμετεχόντων μαθητών.

Ευχόμαστε και άλλοι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν τη μοναδική αυτή εμπειρία αφού μόνο καλύτερους πολίτες μπορεί να τους κάνει, πολίτες άξιους να διαχειριστούν το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, πρεσβευτές της Κύπρου,  μιας μοιρασμένης πατρίδας και ενός λαού που επιθυμεί να τη δει επανενωμένη.

ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΔΕΝΑ
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
Παγκύπριον Γυμνάσιον

 





Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










432