Διάλεξη Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης στο Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας


Το Λύκειο Αγ. Γεωργίου Λάρνακας, φιλοξένησε στις 6 Δεκεμβρίου τον κ. Γιώργο Ζήσιμο, Διευθυντή του Τομέα Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατάρτισης. Ο κ. Ζήσιμος παρουσίασε στα πλαίσια διάλεξης του προς τους μαθητές της Γ’ τάξης,  τις τάσεις εργοδότησης των νέων σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον εργασίας. Η διάλεξη επικεντρώθηκε σε ενδεικτική παρουσίαση των επαγγελμάτων που θα έχουν ζήτηση στο μέλλον, αλλά και των δεξιοτήτων που θα απαιτούνται. Τονίστηκε ότι το απολυτήριο του Λυκείου ή ακόμα και ο κλάδος που θα ακολουθήσουν οι μαθητές/τριες στα Πανεπιστήμια δεν θα καθορίζουν απόλυτα και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ταυτόχρονα ο κ. Ζήσιμος ανέδειξε μέσα σ αυτό το πλαίσιο και τη σημασία της καλής γνώσης γλωσσών.

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ενδεικτική των ανησυχιών των νέων όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά και του ενδιαφέροντος τους για τις νέες τάσεις που καταγράφονται.

Η ΕΜΕ της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής κ. Ελένη Παπαστεφάνου, που επίσης παρακολούθησε τη διάλεξη, κλείνοντας την εκδήλωση,  αναφέρθηκε στην ανάγκη το Σχολείο να δείξει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες για συνεχώς διαφοροποιημένες δεξιότητες.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης, που έχει έδρα το Τορίνο της Ιταλίας, είναι οργανισμός που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στηρίζει την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη δημιουργία συνθηκών δια βίου μάθησης και ανάπτυξης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


376