Γυμνάσιο Ακροπόλεως: Προκήρυξη θέσης για εργοδότηση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας ΟΑΠ


Το Γυμνάσιο Ακροπόλεως προκηρύσσει θέση για εργοδότηση Σχολικού/Σχολικής Συνεργάτη/Συνεργάτιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου σε μαθητές/μαθήτριες για την περίοδο από 10 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2022 για 4-5 διδακτικές περιόδους ημερησίως.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/Σχολικής Συνεργάτη/Συνεργάτιδας καθορίζεται στα €10 (δέκα ευρώ) για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/αυτής και του Σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το Σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με το εγχειρίδιο «Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες όπως αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σχολείου (gym-akropoli-lef@schools.ac.cy) τα ακόλουθα έγγραφα μέχρι την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021:

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Πτυχίο Πανεπιστημίου
  3. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον «Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και της Σεξουαλικής Εκμετάλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας» Νόμο

Σπουδές σε θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς (π.χ. Ψυχολογία, Κοινωνιολογία κ.ά.), δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς και σχετική εμπειρία θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εργοδότηση Σχολικού/Σχολικής Συνεργάτη/Συνεργάτιδας θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον επιτροπής του Σχολείου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


616