Το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας συμμετείχε στο Παγκόσμιο ASPnet Μαθητικό Φόρουμ


Με τη μαθήτρια της Γ’ Λυκείου Σταυριάνα Ηρακλέους

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος UNESCO κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας εκπροσωπήθηκε στο Παγκόσμιο ASPnet Μαθητικό Φόρουμ,  από τη μαθήτρια μας της Γ’ Λυκείου, Σταυριάνα Ηρακλέους. Η Σταυριάνα  επιλέγηκε να εκπροσωπήσει διαδικτυακά τόσο το σχολείο μας όσο και την Κύπρο, με θέμα: "Taking Αction for the People and the Planet" («Ανάληψη δράσης για τους ανθρώπους και τον πλανήτη»).  

Στις 7-9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πιο πάνω παγκόσμιο συνέδριο που επίκεντρό του είχε τη δημιουργία ενός καλύτερου βιώσιμου τρόπου ζωής. Έτσι, στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση, στις 7 Δεκεμβρίου, έγινε αρχικά γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, όλοι μαζί μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες, τα κίνητρα που τους οδήγησαν στη συμμετοχή τους στο συνέδριο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μπορεί να αναλάβει δράση, για την ευημερία του κόσμου και γενικότερα του πλανήτη.

Αρκετές χώρες έχουν έμπρακτα ευαισθητοποιηθεί σε διάφορες δράσεις, όπως η παροχή χορτοφαγικών γευμάτων στα σχολεία, η ενσωμάτωση του θέματος της κλιματικής αλλαγής στη διδακτέα ύλη όλων των κατευθύνσεων, οργανωμένες τακτικές δενδροφυτεύσεις και συλλογή σκουπιδιών από μαθητές/τριες, αφίσες-άρθρα σχετικά με το θέμα της κλιματικής κρίσης, την ενημέρωση των παιδιών μέσω του ποδοσφαίρου-καθάρισμα γηπέδου, την εξασφάλιση κάδων ανακύκλωσης σε όλες τις τάξεις και στο χώρο της αυλής και τη συμμετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς. Ακολούθως, σε μικρές ομάδες, έγιναν εισηγήσεις για τα κίνητρα που μπορούν να υιοθετηθούν από όλους. Τονίσθηκε η σημαντικότητα των  οικονομικών κινήτρων για διάδοση της πράσινης τεχνολογίας. Επιπλέον, σημαντική τέθηκε η ευαισθητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων σχετικά με το θέμα της κλιματικής κρίσης, ενώ όλο και νέες προκλήσεις προβάλλουν συνεχώς όπως, η παραπληροφόρηση μέσω των μη ελεγχόμενων ΜΜΕ και η πλημμελής έως λανθασμένη εκπαίδευση.

Τη δεύτερη μέρα, 8 Δεκεμβρίου, συζητήθηκε ο όρος «Transformative Education», ο οποίος επικεντρώνεται στη μαθητοκεντρική ενεργητική μάθηση, που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να εκφραστούν, να συμμετάσχουν και να δράσουν δημοκρατικά για την επίτευξη κοινών στόχων. Σε ομάδες συζητήθηκαν τα μέσα και τα κίνητρα που προσφέρει η εκπαίδευση, για την ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η Δημοτική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να καλλιεργήσει την αντίληψη ισότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος, κάτι που υστερούν να καλύψουν οι υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσω της οποίας μπορούν να κατοχυρωθούν μαθήματα που να αφορούν την κλιματική αλλαγή, να προωθηθεί η έρευνα  όσον αφορά την υγεία, όπως και η κλιματική αλλαγή μέσω  της ανθρωπιστικής παιδείας. Καταληκτικά, η κοινωνία μπορεί να συμβάλλει στη δράση αυτή, προκαλώντας ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον και χρηματοδότηση-επενδύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν μέχρι  το  2050, το όραμα της «πράσινης ενέργειας».

Την τελευταία μέρα του Φόρουμ, δόθηκε η  ευκαιρία συμμετοχής  σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές/τριες από τα σχολεία του δικτύου ASPnet, σε γονείς και σε φίλους να παρακολουθήσουν τις εργασίες του. Η μαθήτρια μας, προσκλήθηκε να συμμετάσχει ως μέρος ενός «panel» ,όπου μαζί με ένα εισηγητή και ακόμη ένα ASPnet  μαθητή, κατέληξαν σε συγκεκριμένα πορίσματα και έκαναν τις δικές τους εισηγήσεις.

Γενικό συμπέρασμα, όπως αναφέρει με τα μοναδικά λόγια του ο Antonio Guterres, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ,  ‘We all have a role to play in protecting our only home’- «Όλοι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε στην προστασία της μοναδικής μας κατοικίας» - στο περιβάλλον μας.

(Από το σχολείο) 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


494