To Λανίτειο Λύκειο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το College Chape Μασσαλίας


       Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφτηκε το πρωί της 12/5/2022 στο Δημαρχείο Λεμεσού ανάμεσα στις Διευθύνσεις των σχολείων του Λανιτείου Λυκείου, Λεμεσού και του Collège Chape, Marseille. Τα δύο σχολεία εκπροσωπήθηκαν από τη Διευθύνουσα του Λανιτείου Λυκείου, Σταυρούλα Παπαδοπούλου και τη Διεθύντρια του Collège Chape της Μασσαλίας Patricia Rolland. Η Συμφωνία υπογράφτηκε στην παρουσία του Δήμαρχου Λεμεσού, Νίκου Νικολαΐδη, της εκπροσώπου του ΥΠΠΑΝ, Σύμβουλου του Υπουργού, Νίκης Παπά, του Άλκη Βοσκαρίδη, πρόξενου της Κύπρου στη Μασσαλία και της Μελίνας Παπαβασιλείου  πρόξενου της Γαλλίας στη Λεμεσό.

            Το Μνημόνιο Συνεργασίας ετοιμάστηκε μετά από πολύμηνη προεργασία από την ομάδα του κλάδου των Γαλλικών του Λανιτείου Λυκείου και την ομάδα Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Γυμνασίου της Μασσαλίας. Το τελικό κείμενο διαμορφώθηκε σε εργαστήριο που έγινε στις 11/5/2022 στο οποίο συμμετείχαν οι καθηγήτριες Γαλλικών Αθηνά Νεοφύτου και Μαργαρίτα Ευσταθίου και ομάδα πέντε Γάλλων εκπαιδευτικών. Το Μνημόνιο λαμβάνει υπόψιν τη Συμφωνία για Πολιτιστική, Επιστημονική και Τεχνική Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, που υπεγράφη στη Λευκωσία την 29η Οκτωβρίου 1969. 

            Βάση της συνεργασίας είναι η ανάληψη πρωτοβουλίων με στόχο τη διεύρυνση της χρήσης σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, την ενθάρρυνση της κινητικότητας, την παροχή γλωσσικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών, των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών και προάγοντας τη γαλλική γλώσσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κύπρου.

            Γενικές αρχές του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών των δύο Συμμετεχόντων, η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών για εκμάθηση της γλώσσας του άλλου Συμμετέχοντος, με πρακτική άσκηση σε περιβάλλον πραγματικής επικοινωνίας και η προώθηση της ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και πολιτιστικών  στοιχείων μέσω της συνειδητής διαμόρφωσης της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

            Το Μνημόνιο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των σχολείων, θα αποτελέσει μέρος των προς επίτευξη στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από τους Συμμετέχοντες και λαμβάνοντας υπόψη τα ωρολόγια προγράμματα των Συμμετεχόντων και θα  ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές τάξεων ή ομάδας μαθητών από διάφορες τάξεις προς τη Μασσαλία και Λεμεσό αντίστοιχα, θα  ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές εκπαιδευτικών με σκοπό την πραγματοποίηση επιμόρφωσης ή παρατήρησης τάξης στο συνεργαζόμενο σχολείο και θα  εκπονούν κοινά προγράμματα με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (eTwinning, τηλεδιασκέψεις). Γενικότερα θα προάγουν τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  ERASMUS+ και στο Γαλλικό Πρόγραμμα «Jules Verne».

            Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, θα συντάσσεται έκθεση πεπραγμένων, η οποία θα διαβιβάζεται στους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται από το Μνημόνιο (DAREIC, Υπουργείο Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας).

            Η Συμφωνία αυτή ανοίγει καινούργιους ορίζοντες στην υπάρχουσα δυναμική που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις δύο χώρες, Κύπρο και Γαλλία και μεταφέρει στο Λανίτειο Λύκειο, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο σχολείο στην Κύπρο, τη βαριά ευθύνη και το κύρος εκπροσώπησης της Κύπρου στο εξωτερικό.

 
Comments (1)

 1. Έβελυν Παυλίδου:
  May 13, 2022 at 10:45 PM

  Συγχαρητήρια ωστόσο πρέπει να είναι γνωστός ο τρόπος που διάγονται οι καταστάσεις και κυρίως τα πρόσωπα που συμμετέχουν. Επίσης, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας είχε και έχει θέσεις - ο εκάστοτε - σε αυτά τα θέματα με τη Γαλλία που είναι η χώρα που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όχι μόνον είναι μια σημαντική χώρα από ιδρύσεως της Ένωσης μέσα από τις πολυδιάστατες και πολυποίκιλες δραστηριότητές της για τα θεματικά ζητήματα που θίγουν και αφορούν την παιδεία και κυρίως την πολυγλωσσία μια και η γαλλική γλώσσα είναι η σημαντικότερη ευρωπαϊκή τη στιγμή που οι νόμοι της Ενώσεως είναι γραμμένοι σε αυτήν τη γλώσσα και που τόσον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όσο η Κομισιόν και η Ευρωβουλή εδρεύουν σε γαλλόφωνα κράτη-μέλη όπως είναι το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, αλλά και ευρέως υφίσταται επαφή και συσχετισμός με πολλές χώρες ως προς τους τομείς των δραστηριοτήτων που επικρατούν.

  Υπάρχουν εμπλοκές και ειδικοί σύμβουλοι για πολλά θέματα που αφορούν τη μετάδοση κουλτούρας, πολιτισμού και κυρίως της μόρφωσης μέσα από τα φυτώρια γνώσεως. Ειδικά σε γλωσσικά μαθήματα και θεωρητικά είναι υπέρογκη η ποσότητα των δραστηριοτήτων που έχουν δρομολογηθεί με κοινωνούς τους μαθητές, την πολιτεία, το κράτος ακόμη και τον ίδιον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως άλλωστε έχει τονίσει ο ίδιος ο Υπουργός είναι ουσιαστική η ίδρυση ενός ακόμη σχολείου μετάδοσης αυτής της κουλτούρας και γνώσεως στη Λεμεσό, όπως είναι το γαλλοκυπριακό σχολείο αλλά κυρίως με πολλά δείγματα όπως είναι η μουσική που διάνθισε την εκδήλωση αυτή αλλά και η ιστορία μας με την ελληνική γλώσσα και την αρχαιογνωσία που είναι ο τοπικός πολιτισμός αλλά και το λίκνο με την αρχαία Ελλάδα και την αξιοσύνη που πάνω της βασίστηκαν ως θεμέλιοι πολλοί ξένοι πολιτισμοί.

  Αξίζουν έπαινοι στον ίδιον τον Υπουργό - προσωπικά - αλλά και σε όσους έχουν μετάσχει (ίδιως τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους μαθητές που ίσως να ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στη Γαλλία ή άλλη γαλλόφωνη χώρα), στον Δήμαρχο Λεμεσού και τους εκπαιδευτικούς που με το πρόγραμμα και τις πρόβες τους δώσανε αυτήν την εκδήλωση, χωρίς φανφάρες αλλά στοχευμένα με την απαιτούμενη σοβαρότητα, τη δέουσα οργάνωση και τον κατάλληλο προγραμματισμό όπως διέπει και αρμόζει σε ένα στοιχείο που προσδίδει πολιτισμό και που μάλιστα τον γαλλικό θα τον τονίσει και θα τον εμπλουτίσει περαιτέρω στην κυπριακή συμπρωτεύουσα, που ήδη υπάρχει μέσα από το συγγραφικό έργο διαφόρων Κύπριων λογοτεχνών αλλά και μέσα από πολλά άτομα της Λεμεσού που ακολούθησαν σπουδές στη Γαλλία και που ενδιαφέρονται γνήσια και χωρίς αλλότριους σκοπούς για τη γαλλική κουλτούρα.

  Έβελυν Παυλίδου
  Απόφοιτος γαλλικού πανεπιστημιακού ιδρύματος.


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


735