Σύνδ. Καθηγητών Μουσικής: Δεν δεχόμαστε καμία δήλωση που προσβάλλει καθηγητές Μουσικής Δημ. Σχολείου


Το ΔΣ του Συνδέσμου Καθηγητών Μουσικής ΟΕΛΜΕΚ, με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι  «συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 26/5/2022 και αφού συζήτησε για τα Μουσικά Σχολεία, αναφέρει τα πιο κάτω: 

Αδιαμφισβήτητα, η  δημιουργία και η εδραίωση των Μουσικών Σχολείων, που εξ αρχής υποστηρίξαμε δυναμικά ως Σύνδεσμος Καθηγητών Μουσικής ΟΕΛΜΕΚ, αποτελεί την κορωνίδα της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Από τότε, ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων  βρίσκεται σε μία πορεία συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης, έχοντας ως κεντρικό σημείο αναφοράς την μάθηση του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών των Μουσικών Σχολείων σε πρωινό χρόνο, καλύπτονται από διορισμένους και προσοντούχους καθηγητές Μουσικής. Μη συμπερίληψη των ειδικοτήτων χορωδίας και παραδοσιακών οργάνων από το διαγωνισμό αγοράς υπηρεσιών που προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας πρόσφατα, αφορά στο γεγονός ότι οι διδακτικές περίοδοι αυτών των αντικειμένων μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό που υπηρετούσε τα αντικείμενα αυτά ή εκπαιδευτικούς που θα τύχουν διορισμού την επόμενη σχολική χρονιά.

Ως εκ τούτου, δεν δεχόμαστε καμία δήλωση ή υπαινιγμό που να προσβάλλουν καθηγητές/καθηγήτριες Μουσικής του Δημόσιου Σχολείου τόσο για τα  προσόντα όσο και το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο που επιτελούν σε καθημερινή βάση.  

Δραττόμεθα της ευκαιρίας ως Σύνδεσμος Μουσικής ΟΕΛΜΕΚ να εκφράσουμε την εκτίμηση και τον σεβασμό μας προς  τους καθηγητές/καθηγήτριες Μουσικής  που υπηρετούν τόσο το θεσμό των Μουσικών Σχολείων όσο και τη γενικότερη μουσική παιδεία του τόπου».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1009