Το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ PAGE


Επίσκεψη στη Martinique της Γαλλίας (Απρίλιος 2022) και στη Fuerteventura των Κανάριων Νήσων (Μάιος 2022)

Το Erasmus+ PAGE, Planning AGreen Environment είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στο θέμα των βιώσιμων πηγών ενέργειας και στοχεύει στην κατανόηση του ενεργειακού προβλήματος, στην ενημέρωση σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές  στον τομέα αυτό με έμφαση στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Παράλληλα, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση τόσο της σχολικής όσο και της τοπικής κοινότητας και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, που θα συμβάλλει στην υλοποίηση ατομικών και συλλογικών δράσεων για την προστασία των Φυσικών Πόρων – Διαχείριση του νερού και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2021, παρατάθηκε μέχρι το Μάιο του 2022, λόγω της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν ομάδες από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμική, η βιομάζα καθώς και το ζήτημα διαχείρισης του νερού. Οι μαθητές του σχολείου μας  παρακολούθησαν διάλεξη δημιουργίας comics, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσείο Νερού στη Λεμεσό,  όπου οι μαθητές αποκόμισαν χρήσιμες πληροφορίες για την διαχρονική διαχείριση του νερού στη Κύπρο και πήραν συνέντευξη από τον κ. Κυριακίδη  Ευριπίδη, από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Η ομάδα της κάθε χώρας δημιούργησε projects, comics, videos , infographics με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών, σχέδια με πινέλο, υλικό το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του eTwinning.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


693