Κινητικότητες Λυκείου Λινόπετρας στο ΚΑ121 Erasmus+ ΚΑ121 Erasmus+


Το Λύκειο Λινόπετρας πραγματοποίησε το διάστημα 22 ως 26 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1- σχολική εκπαίδευση, δυο κινητικότητες εκπαιδευτικών με περιεχόμενο τη σκιώδη εργασία (job shadowing). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, Μάριος Κυπριανού Β.Δ. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Ευγενία Χατζηιωάννου καθ. Μαθηματικών, επέλεξαν το συγκεκριμένο σχολείο λόγω της ιδιαιτερότητας του, αναφορικά με την εφαρμογή του Μοντεσσοριανού μοντέλου εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζεται στην αυτενέργεια των μαθητών, όπου ο δάσκαλος γίνεται υποστηρικτικός στην διαδικασία μάθησης και όχι ο βασικός φορέας της γνώσης. Το σύνθημα του συστήματος  Μοντεσσόρι : «Βοήθα με να το κάνω μόνος μου». Οι μαθητές, όλων των επιπέδων, έχουν για αυτό το σκοπό, κάθε μέρα, 2 διδακτικές περιόδους σιωπηρής εργασίας, όπου με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών δέχονται βοήθεια είτε  από αυτούς , είτε από τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων,  είτε από εκπαιδευτικό υλικό που φυλάγεται στην αίθουσα Μοντεσσόρι, με σκοπό να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τύπου project ή ακόμα και την κατοίκον εργασία τους.

 Οι δύο εκπαιδευτικοί έχουν επιπλέον παρατηρήσει πολλά ζητήματα γύρω από την εκπαίδευση στο εν λόγω σχολείο: αναλυτικό πρόγραμμα, κανονισμοί λειτουργίας του σχολείου, ωράριο λειτουργίας, προσφερόμενοι κλάδοι μαθημάτων, σύστημα επικοινωνίας με τους γονείς, εξέταση παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών, εξετάσεις και σύστημα προαγωγής στην επόμενη τάξη, πρόσβαση στα πανεπιστήμια, εξωδιδακτικές δραστηριότητες, μαθητικές εκλογές, σύστημα προσλήψεων και προαγωγών των εκπαιδευτικών κ.τ.λ.

Στη συνέχεια, αναφέρονται μερικές από τις διαφορές σε σχέση με το δικό μας Εκπαιδευτικό Σύστημα. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Στο αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα, όπως η Φιλοσοφία, τα Παιδαγωγικά, η Γεωγραφία, οι Πολιτικές Επιστήμες. Το σχολείο είναι ολοήμερο και παρέχει σίτιση στα παιδιά. Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν στο κενό τους χρόνο να πάνε σπίτι και να γυρίσουν. Το σύστημα εισδοχής στα πανεπιστήμια βασίζεται στις βαθμολογίες των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης που προκύπτουν από τις γραπτές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα , δύο βασικά και δύο επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται κεντρικά από το αρμόδιο Γραφείο Παιδείας μετά από κλήρωση των προτεινόμενων γραπτών από  σχολεία του κρατιδίου.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών γίνονται από επιτροπή που αποτελείται από τον διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Γραφείου Παιδείας, εκπρόσωπο του καθηγητικού συλλόγου, εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας. Οι προαγωγές των καθηγητών σχετίζονται με την ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων, όπως καθήκοντα συμβούλων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των παιδιών, διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  οργάνωση εκδηλώσεων, καθήκοντα παιδαγωγικού σύμβουλου κ.τ.λ.

Μια αξιοσημείωτη καινοτομία στις μικρότερες τάξεις είναι η παρουσία εκπαιδευμένου σκύλου στην τάξη. Έχει παρατηρηθεί ότι τα πιο ανήσυχα παιδιά «ηρεμούν» από την θετική επίδραση που ασκεί ο σκύλος στην ψυχοσύνθεση τους

Ευγενία Χατζηιωάννου
Μαθηματικός στο Λύκειο Λινόπετρας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


528