Επίσκεψη και ξενάγηση εκπαιδευτικών του Λανιτείου Λυκείου στο College Chape στη Μασσαλία


Τριήμερο συντονισμού και εργασίας είχαν ομάδα εκπαιδευτικών του Λανιτείου Λυκείου με ομάδα Γάλλων εκπαιδευτικών από το College Chape της Μασσαλίας στη Μασσαλία από τις 5/10/2022 μέχρι 7/10/2022 στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφτηκε στις 12 Μαΐου του 2022 ανάμεσα στα σχολεία Λεμεσού και Μασσαλίας και αφορά εκπαιδευτικές και πολιτισμικές δράσεις των σχολείων με επίκεντρο την αδελφοποίηση του Λανιτείου Λυκείου και College Chape και της Μασσαλίας με τη Λεμεσό. 

Η διευθύντρια του College Chape Patricia Rolland υποδέχθηκε την ομάδα από τη Λεμεσό με ξενάγηση στους χώρους του σχολείου και ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του γαλλικού σχολείου. Ακολούθησε ανάλυση των προοπτικών συνεργασίας των δύο σχολείων έτσι όπως αποφασίστηκε στις προηγούμενες συναντήσεις. Οι κύριοι τομείς συνεργασίας που προέκυψαν είναι η σύσφιξη των δεσμών των δύο σχολείων και πόλεων, οι συσχετισμοί στα αναλυτικά προγράμματα και πεδία συνεργασίας σε διάφορα μαθήματα, όπως στο μάθημα των γαλλικών, των αρχαίων ελληνικών, της λογοτεχνίας κ.α., καλές πρακτικές των δύο σχολείων, η οικολογία, η ένταξη και ενίσχυση μαθητών με προβλήματα, η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων κ.α.  

 Κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών οι δύο ομάδες εργασίας συναντήθηκαν με τον Πρόξενο της Κύπρου στη Μασσαλία, Άλκη Βοσκαρίδη και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Μασσαλίας Πέτρο Θεοδωράκη και συζήτησαν τη διεύρυνση των προοπτικών συνεργασίας σε επίπεδο ομογένειας και πόλης. Η τρίτη μέρα ολοκληρώθηκε με καταγραφή των αποτελεσμάτων και σχεδιασμό των επικείμενων δράσεων. Ως πρώτο βήμα τα δύο σχολεία συμφώνησαν σε δημιουργία ημερολογίου με σημαντικά τοπία των δύο πόλεων σε αντιστοιχία.  

Το Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο τροχιοδρομεί τις πιο πάνω δράσεις υπεγράφη στο Δημαρχείο Λεμεσού ανάμεσα στη Διευθύνουσα του Λανιτείου Λυκείου, Σταυρούλα Παπαδοπούλου, και την Patricia Rolland. Η Συμφωνία υπεγράφη στην παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, της εκπροσώπου του ΥΠΑΝ, Σύμβουλου του Υπουργού, κας Νίκης Παπά, του κ. Άλκη Βοσκαρίδη, πρόξενου της Κύπρου στη Μασσαλία και της κ. Μελίνας Παπαβασιλείου πρόξενου της Γαλλίας στη Λεμεσό. 

Πρόκειται για Συμφωνία η οποία υπεγράφη στο πλαίσιο τη συνεργασίας Κύπρου- Γαλλίας ως ανανέωση της «Συμφωνίας για Πολιτιστική, Επιστημονική και Τεχνική Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, που υπεγράφη στη Λευκωσία την 29η Οκτωβρίου 1969». 

Το Λανίτειο Λύκειο εκπροσώπησαν η Αθηνά Θουκυδίδη, ΒΔ, η Μαργαρίτα Ευσταθίου, καθηγήτρια Γαλλικών και ο Χριστόδουλος Σταμάτης, φιλόλογος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


547