Γυμνάσιο Ξυλοφαγου: Δεν Ξεχνώ και μαθαίνω παίζοντας με 4 σταθμούς πληροφόρησης


 Την Τρίτη, 15/11/22, ημέρα καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφαγου, πέραν της καθιερωμένης διαμαρτυρίας των μαθητών, πραγματοποιήθηκε μια «διαφορετική» δράση, που σκοπό είχε να φέρει τους μαθητές μας κοντά στα κατεχόμενα εδάφη μας και να γνωρίσουν λίγο καλύτερα τον τόπο τους μέσα από τη συνεργασία και το παιχνίδι.

 Στο σχολείο είχαν στηθεί 4 σταθμοί πληροφόρησης. Κάθε διδακτική περίοδο, 2 τμήματα επισκέπτονταν διαδοχικά τους τέσσερις σταθμούς, σύμφωνα με πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί. Το κάθε τμήμα είχε χωριστεί σε δύο ομάδες. Σε κάθε σταθμό θα έπρεπε, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, να συγκεντρώσουν πληροφορίες ή να διεκπεραιώσουν δοκιμασίες, που τους χάριζαν βαθμούς.

Σταθμός 1: Τεχνολογία και πληροφόρηση

Τα παιδιά χρησιμοποιώντας φορητές ηλεκτρονικές συσκευές κλήθηκαν να παίξουν δύο παιχνίδια. Στο πρώτο οι μαθητές έπρεπε να εντοπίσουν και να διαχωρίσουν ονόματα κατεχόμενων και ελεύθερων χωριών. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν μια ακροστιχίδα με βάση ερωτήματα, τις απαντήσεις των οποίων εντόπιζαν με κρυμμένους ψηφιακούς κωδικούς γρήγορης ανταπόκρισης (QR Code).

Σταθμός 2: Καλλιτεχνικές προκλήσεις

Τα παιδιά σε ζευγάρια και χρησιμοποιώντας τους Η/Υ ειδικής αίθουσας, κλήθηκαν να ανασυνθέσουν ένα ηλεκτρονικό παζλ με θέμα την Κύπρο. Κάθε ζευγάρι που ολοκλήρωνε το παζλ μεταφερόταν σε άλλο σημείο της αίθουσας και ένα από τα δύο μέλη έπρεπε με κλειστά μάτια και υπό την προφορική καθοδήγηση του άλλου μέλους να ζωγραφίσει … τον χάρτη της Κύπρου.

Σταθμός 3: Μουσικά ακούσματα

Τα παιδιά κάθε ομάδας ακούγοντας το τραγούδι «100 λογιών τόποι» ( Ευαγόρας Καραγιώργης, Τόποι σε χρώμα λουλακί, 1997) έπρεπε να καταγράψουν σε ένα φυλλάδιο όσα περισσότερα τοπωνύμια μπορούσαν.

Σταθμός 4: «Μετρημένα ταξίδια»

Με ένα χάρτη, ένα μέτρο, αρκετούς σταθμούς και μαθηματικούς γρίφους οι μαθητές κλήθηκαν να ταξιδέψουν νοερά μεταξύ των μνημείων της ελεύθερης και κατεχόμενης γης μας, εντοπίζοντας και συγκρίνοντας τις μεταξύ τους αποστάσεις.

Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


402