ΔΡΑΣΕ - Επίσκεψη Περ. Λυκείου Λιβαδιών στις εγκαταστάσεις της VTT Vasiliko Ltd στο Βασιλικό


Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑΣΕ μαθητές του Περιφερειακού Λυκείου Λιβαδιών επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του τερματικού αποθήκευσης υγρών καυσίμων της εταιρείας VTT Vasiliko Limited στο Βασιλικό. Η εταιρεία VTT Vasiliko Limited αποτελεί μια κορυφαία εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίμων στον τόπο μας όπου εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχος της επίσκεψης μας ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να ενημερωθούν για τη βιομηχανία αποθήκευσης, διαχείρισης και μεταφοράς υγρών καυσίμων στον τόπο μας. Επίσης να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αλλά και  να κατανοήσουν τη σημασία της εφαρμογής και τήρησης των κανονισμών και των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν στα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στη βιομηχανία αποθήκευσης και διαχείρισης υγρών καυσίμων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους πιθανούς κινδύνους και ειδικότερα για τους κινδύνους που εγκυμονούν κατά την αποθήκευση, διαχείριση και μεταφορά υγρών καυσίμων. Επίσης ενημερώθηκαν για τα πρωτόκολλα υγείας και ασφαλείας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος και κατανόησαν πόσο σημαντική και αποτελεσματική είναι η σωστή εφαρμογή τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τις διάφορες διαδικασίες και ελέγχους που ακολουθούνται για την εφαρμογή του σχεδίου υγείας και ασφάλειας καθώς και για τα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχημάτων ή διαρροών.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας VTT Vasiliko Limited τόνισαν τη σημασία εφαρμογής ενός σχεδίου προστασίας του περιβάλλοντος για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αποθήκευσης και μεταφοράς υγρών καυσίμων στο περιβάλλον. Τόνισαν επίσης ότι τα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στη βιομηχανία αποθήκευσης και διαχείρισης υγρών καυσίμων είναι υψίστης σημασίας και είναι προτεραιότητα για την εταιρεία αλλά και για τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VTT Vasiliko Limited ήταν πολύ εποικοδομητική καθώς ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για τους μαθητές  να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και η διαχείριση προβλημάτων. Βλέποντας στην πράξη τον τρόπο που εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στη βιομηχανία αποθήκευσης και μεταφοράς υγρών καυσίμων, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, εταιρείες όπως η VTT Vasiliko Limited μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές μια πρακτική και πραγματική εμπειρία και να τους εμπνεύσουν να επιλέξουν ένα κλάδο σπουδών και στο μέλλον να ακολουθήσουν   επαγγελματικές διαδρομές που ίσως να μην είχαν σκεφτεί πριν.  Σε μια τέτοια επίσκεψη οι μαθητές μπορούν να μάθουν για τις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον κλάδο και να αποκτήσουν εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά τμήματα και ρόλοι συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων.

Επίσης είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι τέτοιες επισκέψεις μπορούν ακόμη να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν μια σειρά άλλων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της ομαδικής εργασίας, της ηγεσίας και της αναλυτικής σκέψης. Μπορούν επίσης να τους προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες δικτύωσης καθώς και διασυνδέσεις στον τομέα που τους ενδιαφέρει.

Εκφράζουμε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας στην εταιρία VTT Vasiliko Limited που επέτρεψε στο σχολείο μας να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και να μάθουν οι μαθητές μας για τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας και τις διαδικασίες που ακολουθούνται και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Η φιλοξενία και η καθοδήγηση που παρείχε η ομάδα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ήταν εξαιρετική και είμαστε ευγνώμονες για το χρόνο και την προσπάθεια που επένδυσαν για να κάνουν την επίσκεψη ελκυστική, ενημερωτική και διαδραστική για τους μαθητές μας.

Η προθυμία της ομάδας της εταιρείας να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν οι μαθητές μας ενίσχυσε περαιτέρω τη μαθησιακή τους εμπειρία. Η αφοσίωση της εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων της και της κοινότητας είναι αξιοθαύμαστη.

Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε την εταιρεία VTT Vasiliko Limited που παρείχε στους μαθητές μας μια τόσο πλούσια εμπειρία.

Β.Δ Αντώνης Αντωνίου
Καθηγητής Πληροφορικής
Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


350