Λύκειο Μακαρίου Γ’ Λάρνακας: «Πλαστικό... Τροχοπέδη σε μια Οικολογική Λάρνακα;»


Στο πλαίσιο του διαγωνισμού: «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

Οι μαθητές του Λυκείου Μακαρίου Γ’ Λάρνακας αρθρογραφεί στα πλαίσια του διαγωνισμού «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» (Young Reporters for the Environment-YRE) για τη σχολική χρονιά 2022-2023, στην κατηγορία 15-18 χρονών, με θέμα «Πλαστικό... Τροχοπέδη σε μια Οικολογική Λάρνακα;»

 Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες, με δεκάδες ομάδες YRE που αριθμούν περισσότερο από 250,000 μέλη και συντονίζεται από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE), που εδρεύει στην Κοπεγχάγη (Δανία). Στην Κύπρο ο εθνικός χειριστής είναι ο μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός CYMEPA – Οι φίλοι της Θάλασσας. Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας.

Ονόματα συγγραφικής ομάδας: Ανδρέου Γιάννης, Μάτωλη Άντρεα και Βασιλείου Ιωάννα

Όνομα υπεύθυνης εκπαιδευτικού: Θέκλα Φωτίου

Πλαστικό... Τροχοπέδη σε μια Οικολογική Λάρνακα;

Η σχέση ανθρώπου και φύσης στηριζόμενη σε ένα προβληματικό ανθρωποκεντρικό μοντέλο εκμετάλλευσης έχει σαν απόρροια να οδηγηθεί ο πλανήτης σε παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις από την άκριτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων έχουν σαν επακόλουθο, ανάμεσα στα υπόλοιπα περιβαλλοντικά προβλήματα που αλληλεπιδρούν, το πρόβλημα της ρύπανσης. Σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ, ως ρύπανση ορίζεται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου που ενδέχεται να θίξουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος. Η ρύπανση πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που προκαλεί στο περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία με τις σχετικές αναφορές να πληθαίνουν την τελευταία δεκαετία. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ και ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή τους τονίζουν «συνδυαστικά, ο αέρας, το νερό και η χημική ρύπανση σκοτώνουν 12,6 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο – αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Οι διάφορες μορφές ρύπανσης ποικίλουν και εξαρτώνται άμεσα από το σημείο του περιβάλλοντος που επηρεάζεται αλλά και από το είδος των ρύπων. Με επίκεντρο την ευρεία και αλόγιστη χρήση του πλαστικού προτάσσεται επιτακτικά η  ανάγκη συζήτησης και αναφοράς στο μείζον θέμα χρήσης του πλαστικού και τη συνεπακόλουθη ρύπανση που δημιουργεί η απόθεση απορριμάτων πλαστικού στο περιβάλλον. Η διάδοση της χρήσης του πλαστικού τοποθετείται πίσω στο 1960, αλλάζοντας οριστικά τη ζωή των ανθρώπων, που χάρη στο χαμηλό του κόστος βρήκε χρήση σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, από την ιατρική μέχρι τα πλαστικά καλαμάκια. Το πλαστικό είναι ένα υλικό με σπουδαία χρήση. Το πρόβλημα προκύπτει από την ποσότητα πλαστικού που καταλήγει στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τους ειδικούς η ρύπανση από πλαστικό θα αυξάνεται τις επόμενες δεκαετίες με την παραγωγή πρωτογενούς πλαστικού να διπλασιάζεται ενώ τετραπλάσιες ποσότητες πλαστικού καταλήγουν στους ωκεανούς. Σύμφωνα με δεδομένα της Green-Dot στη σύσταση των αστικών αποβλήτων το 15% αποτελείται από πλαστικές συσκευασίες. Στα θαλάσσια απορρίματα ολόκληρης της Κύπρου το 86% αποτελείται από πλαστικά αντικείμενα όπως αποτσίγαρα, μπουκάλια, καπάκια, πλαστικά σακούλια κ.ά..

Στην πόλη της Λάρνακας εστιάζουμε την προσοχή μας στο να μελετήσουμε τα προβλήματα της ρύπανσης από πλαστικό. Η  Λαρνακα ειναι  μια μικρή, γραφική πόλη, χτισμένη δίπλα  στη θαλασσα. Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης και επαρχίας Λάρνακας σύμφωνα με τα προκαταρτικά αποτελέσματα της απογραφής του 2021 ανέρχεται στους 154.200 κατοίκους ενώ παράλληλα φιλοξενεί χρονιαία χιλιάδες τουριστές. Η πόλη οργανώνεται σε δύο κύριους άξονες, το παραλιακό μέτωπο και το δρόμο Λάρνακας Λευκωσίας με ακτινωτή εξάπλωση από το ιστορικό κέντρο. Η συνέχεια της οικιστικής εξάπλωσης διακόπτεται από το λιμάνι και το αεροδρόμιο που φιλοξενεί καθώς και από τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, το σύμπλεγμα των Αλυκών Λάρνακας, τη λίμνη της Βορόκλινης και το εθνικό πάρκο Ριζοελιάς. Στο παραλιακό μέτωπο απαντώνται οι σηματικότερες οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, αναψυχή, εμπόριο και βιομηχανία, καθιστώντας την περιοχή τον σημαντικότερο αναπτυξιακό πόρο της Λάρνακας. Μέσα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάσταση στόχος είναι η ανίχνευση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προκλήσεων της πόλης που προκύπτουν μεμονωμένα ή ως συνιστώσα διαφορετικών παραγόντων, με σκοπο την διαπίστωση της βαρύτητας του προβλήματος της ρύπανσης από πλαστικό, καθώς και τους ενδεχόμενους τρόπους αντιμετώπισής του. Η παρουσία του πλαστικού φαίνεται να είναι ορατή σε ξηρά και σε θάλασσα. Οι δρόμοι, τα δάση, τα πάρκα μαζί τους και ο θαλάσσιος κόσμος δέχονται πλαστικά απορρίματα οικοδομώντας την επιτακτική ανάγκη διαχείρισης του πλαστικού.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


296