Οι εκπαιδευτικοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι στο ΥΠΑΝ πρέπει να πληρώσουν τις εισφορές τους


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΣΕΚ - ΠΕΟ: Ως υπεύθυνες και σοβαρές  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις δεν θα μπορούσαμε να σας συμβουλεύσουμε να μην εφαρμόσετε την πιο πάνω απόφαση

Oι  συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ με ανακοίνωσή τους  ενημερώνουν τους απασχολούμενους στα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας ως αυτοτελώς εργαζόμενοι:

«Μία ημέρα πριν την λήξη της προθεσμίας για καταβολή των εισφορών των κοινωνικών ασφαλίσεων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων δημοσιοποίησε τη πιο κάτω ανακοίνωση.

‘Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για απασχολούμενους στα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι η εξέταση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως προς τον καθορισμό της κατηγορίας ασφάλισης των προσώπων που απασχολούνται δυνάμει αγοράς υπηρεσιών σε Προγράμματα του ΥΠΑΝ, βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι μέχρι τη λήψη απόφασης, οι εισφορές στα ταμεία που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι για το πρώτο τρίμηνο 2023 η προθεσμία καταβολής εισφορών λήγει στις 10 Μαΐου 2023 και αφορά στην περίοδο Ιανουάριος μέχρι Μάρτιος 2023, κατά την οποία οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με την κατηγορία ασφάλισης στην οποία οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να είναι ενταγμένοι μέχρι την ενδεχόμενη αλλαγή κατηγορίας ασφάλισης.»

Η εξέταση του καθεστώτος απασχόλησης ζητήθηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΠΟΕΔ με κοινή επιστολή τους στις 28 Ιουλίου 2022 και δόθηκαν ιδιοχείρως αιτήσεις εξέτασης του καθεστώτος απασχόλησης για εκατοντάδες εκπαιδευτικούς. Από τις 28 Ιουλίου 2022 μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει εννέα μήνες χωρίς να ενημερωθούν επίσημα οι εργαζόμενοι κατά πόσο είναι μισθωτή η απασχόληση τους. Απαντητική επιστολή έλαβαν μόνο 51 εργαζόμενοι στα Μουσικά Σχολεία.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των πιο πάνω Συνδικαλιστικών Οργανώσεων τόσο γραπτώς όσο και σε συναντήσεις με τις Υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα σε εύλογο χρονικό διάστημα, υπήρξε καθυστέρηση που δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ είχαν αποστείλει επιστολή προς την Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 12 Απριλίου 2023 με την οποία ζητούσαν την Εξέταση του καθεστώτος απασχόλησης των εκπαιδευτικών στα προγράμματα του ΥΠΑΝ, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικό Νόμο (Αρ. 4) του 2021.

Στην πιο πάνω επιστολή αναφέρεται ότι:

«Η εξέταση του όλου θέματος εκκρεμεί από το περασμένο καλοκαίρι παρά τις τοποθετήσεις σας ότι θα ολοκληρωνόταν τέλη Δεκεμβρίου 2022 αρχικά και αργότερα όπως μας είχατε αναφέρει, θα ολοκληρωνόταν πριν το τέλος Ιανουαρίου 2023.

Παρά το γεγονός ότι σε κάποιους από τους επηρεαζόμενους έχετε απαντήσει και κρίνατε ότι είναι μισθωτή η απασχόληση τους, στους περισσότερους εκκρεμεί η απάντηση σας.

Είναι διάχυτο το αίσθημα αδικίας μεταξύ των επηρεαζόμενων, εφόσον είναι παραδεκτό ότι υπάρχει σχέση εργοδότη εργοδοτούμενου (υπαλληλική σχέση), να υποχρεωθούν να πληρώσουν εισφορές ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Βρισκόμαστε στην περίοδο των εορτών του Πάσχα και για τις 15 ημέρες που είναι κλειστά τα σχολεία δεν θα πληρωθούν οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί. Σε ένα μήνα θα σταματήσει η απασχόληση τους και δεν θα έχουν κανένα εισόδημα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ σημαντικό είναι το ποσό των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αυτούς.

Παρακαλούμε να εκδώσετε την απόφαση σας μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο νόμος πριν την ημερομηνία πληρωμής των εισφορών των επηρεαζόμενων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι,  δείχνοντας την δέουσα ανθρώπινη προσέγγιση και ευαισθησία για ένα πρόβλημα που πέραν από την νομική διάσταση, έχει κοινωνική διάσταση την οποία όλοι πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα μας.’

Η πιο πάνω επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Προς τους δύο Υπουργούς έγινε εκτενής ενημέρωση για το όλο θέμα και ζητήθηκε επίμονα να ενεργήσουν μέσα στα πλαίσια του νόμου για να μην υποχρεωθούν οι επηρεαζόμενοι να πληρώσουν τις εισφορές ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Δυστυχώς η σημερινή ανακοίνωση υποχρεώνει όλους τους εκπαιδευτικούς να πληρώσουν τις εισφορές τους ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Οι 51 εκπαιδευτικοί στα Μουσικά Σχολεία που έχουν λάβει επιστολή που καθορίζει ότι, η απασχόληση τους είναι με μισθωτή εργασία, θα πληρώσουν εισφορές ως αυτοτελώς εργαζόμενοι μόνο για τη περίοδο που προηγείται της ημερομηνίας της επιστολής που έχουν λάβει. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, όπως αντιλαμβάνεστε όλες οι ενέργειες μας έγιναν έγκαιρα  μέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλέπει ο νόμος και προσπαθήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ανάλογη ανταπόκριση. Ως υπεύθυνες και σοβαρές  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις δεν θα μπορούσαμε να σας συμβουλεύσουμε να μην εφαρμόσετε την πιο πάνω απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, πάρα το αίσθημα της αδικίας που μας διακατέχει».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1531