Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μενεού: Προκήρυξη θέσης Σχολικού Συνεργάτη


Προκηρύσσεται θέση Σχολικού Συνεργάτη στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μενεού για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, αρχίζοντας σε πρώτη φάση από την 27η Νοεμβρίου 2019 μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2019 (με προοπτική συνέχισης μετά τις διακοπές των γιορτών) για 5 διδακτικές ώρες την ημέρα. Η αντιμισθία καθορίζεται στα €5 για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδ. περίοδος _ 40 λεπτά)

Προσόντα:

  1. Πτυχίο κατά προτίμηση Παιδαγωγικών, Ειδικής Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας ή άλλο συναφές.
  2. Εμπειρία με παιδιά προδημοτικής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αντίγραφο  του πτυχίου τους και βιογραφικό,  στο φαξ ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου μέχρι την 25η Νοεμβρίου. Θα ειδοποιηθούν άμεσα τηλεφωνικώς και θα κληθούν σε συνέντευξη την Τρίτη 26/11/2019.

Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών με το Σχολείο. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθοριστούν από το σχολείο.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1902