Δημ. Νηπιαγωγείο Αγ. Δημητρίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για τέσσερις διδακτικές περιόδους αρχίζοντας σε πρώτη φάση από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019 με  προοπτική ανανέωσης μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

 Η αντιμισθία καθορίζεται στα €5 για κάθε διδακτική περίοδο (Μία διδακτική περίοδος - 40 λεπτά).

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Ειδικής Εκπαίδευσης ή Ψυχολογίας)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο τα ακόλουθα πιστοποιητικά μέχρι την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι..

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου
  4. Βεβαίωση σύμφωνα με τον περί πρόσληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας νόμο.

Η διαδικασία πρόσληψης Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

[email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1068