Θ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου Πετρίδειο: Προκήρυξη θέσης Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


Το Θ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου Πετρίδειο, προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 10/3/2020 μέχρι 10/4/2020  για 3 διδακτικές περιόδους.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Νηπιαγωγού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 9/3/2020 στο e-mail/fax: nip-pafos9-paf@schools.ac.cy. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η    αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4042