Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας


    Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για πέντε διδακτικές περιόδους αρχίζοντας σε πρώτη φάση από τις 18Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 με προοπτική ανανέωσης.

     Η αντιμισθία καθορίζεται στα €5 για κάθε διδακτική περίοδο (Μία διδακτική περίοδος - 40 λεπτά). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου (Ειδικής Εκπαίδευσης ή Ψυχολογίας)

(Εκπαιδευτικός Προδημοτικής/Δημοτικής Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Ψυχολόγος κ.ά.. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα π.χ. εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών ή προβλημάτων συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου κ.ά.]

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο σχολείο τα ακόλουθα πιστοποιητικά μέχρι την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου

Η διαδικασία πρόσληψης Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


805