Ευρωπαϊκή Συνεργασία Δημόσιου Νηπιαγωγείου A' Κολοσσίου - Αποστόλου Λουκά


Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ά Κολοσσίου/Αποστόλου Λουκά, με υπεύθυνη νηπιαγωγό του Ευρωπαϊκού προγράμματος, την κυρία Ευτυχία Νικολάου, έχει υπογράψει συμφωνία για να ξεκινήσει από φέτος, συνεργασία, με το Kindergarten Programs in Long Day Care Service No.8, Buzau στη Ρουμανία. 

Σκοπός της συνεργασίας, είναι η από κοινού οργάνωση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς και παιδιά, με τη διεξαγωγή του έργου «Book, condition for the quality educational approach». 

Κύριες δραστηριότητες του έργου είναι:

  • η διεξαγωγή ενός διεθνούς συμποσίου τον Νοέμβριο του 2022 με θέμα «The importance of reading in education»,
  • η 10η έκδοση των πρακτικών του συμποσίου, η οποία θα περιλαμβάνει τα άρθρα που θα παρουσιαστούν στο συμπόσιο και
  • ο διεθνής διαγωνισμός λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Υπουργείου Παιδείας Πανεπιστημίου και Έρευνας της Ιταλίας και θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2023 στο Buzau της Ρουμανίας.

Υποχρέωση όλων των εταίρων είναι η ενημέρωση των εμπλεκόμενων σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για τους σκοπούς και τις δράσεις του έργου, η συνεργασία, η αποτελεσματική επικοινωνία, η συμμόρφωση με τους όρους διεξαγωγής του έργου, ο σεβασμός προς τους κανόνες των δραστηριοτήτων του έργου, η προώθηση του συμποσίου και των διαγωνισμών προς κάθε ενδιαφερόμενο και η συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις για συντονισμό και ομαλότερη διεξαγωγή του έργου.

Ευτυχία Νικολάου,
Νηπιαγωγός
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


469