Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις για 28 μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εκπαιδ. Προγραμματισμού

13 Σεπ 2019 - 11:51


Προαγωγές σε μόνιμη θέση Ανώτερου Επιμελητή 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας

28 Αυγ 2019 - 13:55


Προαγωγές σε μόνιμη θέση Επιμελητή 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας

28 Αυγ 2019 - 13:42


Διεξαγωγή κυβερνητικών εξετάσεων για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία το 2020

26 Ιουλ 2019 - 15:01


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Ανώτερο Τεχνικό Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπ. Παιδείας

14 Ιουλ 2019 - 15:34


ΕΔΥ: Αναδρομική προαγωγή

18 Ιουν 2019 - 17:25


ΕΔΥ: Αναδρομική προαγωγή Εκπαιδευτικού Ψυχολογου

04 Μαρ 2019 - 16:26


Προαγωγή σε θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή ΥΠΠ

07 Δεκ 2018 - 14:28


Διορισμός Ελπιδοφόρου Νεοκλέους στη θέση Διευθυντή Δημοτικής ΥΠΠ, αναδρομικά από 1.9. 2011

04 Δεκ 2018 - 14:56


Προαγωγές σε 13 μόνιμες θέσεις Επιμελητή 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας

15 Νοε 2018 - 21:24

Newsletter