ΕΔΥ: Διορισμοί σε μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, του ΥΠΑΝ

31 Οκτ 2022 - 21:46


Πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες

20 Οκτ 2022 - 17:48


ΕΔΥ: Διορισμοί σε μόνιμες θέσεις Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

16 Οκτ 2022 - 20:20


ΕΔΥ: Διορισμοί σε μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες/ΥΠΑΝ

02 Οκτ 2022 - 18:19


Προαγωγές επιμελητών στο Υπουργείο Παιδείας

02 Οκτ 2022 - 17:44


ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, Τεχνικές Υπηρεσίες ΥΠΑΝ

23 Αυγ 2022 - 17:11


ΕΔΥ: Πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Επιμελητή ΥΠΠΑΝ

10 Απρ 2022 - 18:57


ΕΔΥ: Προαγωγές σε μόνιμες θέσεις στο ΑΞΙΚ - ΥΠΠΑΝ

15 Μαρ 2022 - 13:14


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Ανώτερου Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΥΠΠΑΝ

15 Μαρ 2022 - 13:04


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

26 Ιαν 2022 - 11:27


Newsletter