ΕΔΥ: Αναπληρωτικός διορισμός στη θέση Διευθυντή Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών

26 Σεπ 2023 - 17:44


ΕΔΥ: Εκ περιτροπής αναπληρωτικός διορισμός στη θέση Διευθυντή Σχολής Τυφλών

26 Σεπ 2023 - 17:40


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 3 μόνιμες θέσεις Ανώτερου Επιμελητή και Πρώτου Επιμελητή ΥΠΑΝ

06 Αυγ 2023 - 19:32


ΕΔΥ: Προαγωγές σε 8 μόνιμες θέσεις Επιμελητή 1ης Τάξης ΥΠΑΝ

06 Αυγ 2023 - 19:17


Πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΥΠΑΝ

04 Ιουλ 2023 - 17:28


ΕΔΥ: Διορισμοί σε μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΥΠΑΝ

03 Ιουν 2023 - 20:52


ΕΔΥ: Προαγωγές σε έξι μόνιμες θέσεις Γενικού Διευθυντή

25 Μαι 2023 - 09:15


Πλήρωση 5 κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΥΠΑΝ

03 Μαι 2023 - 18:26


ΕΔΥ: Αναπληρωτικός διορισμός στη θέση Διευθυντή Κυπριακής Βιβλιοθήκης

28 Μαρ 2023 - 17:53


ΕΔΥ: Διορισμοί σε μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, του ΥΠΑΝ

31 Οκτ 2022 - 21:46


Newsletter