ΕΔΥ: Προαγωγή σε μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, Τεχνικές Υπηρεσίες ΥΠΑΝ

23 Αυγ 2022 - 17:11


ΕΔΥ: Πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Επιμελητή ΥΠΠΑΝ

10 Απρ 2022 - 18:57


ΕΔΥ: Προαγωγές σε μόνιμες θέσεις στο ΑΞΙΚ - ΥΠΠΑΝ

15 Μαρ 2022 - 13:14


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Ανώτερου Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, ΥΠΠΑΝ

15 Μαρ 2022 - 13:04


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

26 Ιαν 2022 - 11:27


ΕΔΥ: Προαγωγή σε Ανώτερο Τεχνικο, Τεχνικές Υπηρεσίες,ΥΠΠΑΝ

04 Οκτ 2021 - 16:07


Παραίτηση Λειτουργών Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού

11 Σεπ 2021 - 10:06


Διορισμός και ανάκληση αναπληρωτικών διορισμών στη θέση Διευθυντή Σχολής Τυφλών

11 Σεπ 2021 - 09:45


Προαγωγές Επιμελητών Υπουργείου Παιδείας

11 Σεπ 2021 - 09:39


ΕΔΥ: Προαγωγή σε θέση Πρώτου Επιμελητή ΥΠΠΑΝ

11 Αυγ 2021 - 13:30


Newsletter