Προαγωγές σε μόνιμη θέση Ανώτερου Επιμελητή 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας


*Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Πρόταση αρμόδιας αρχής που λήφθηκε στις 9.5.19), αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή από 15.9.19 στην ΠΑΥΛΟΥ Μαρία.
*H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή από 15.9.19 στην ΠΑΝΤΑΖΗ Μυροφόρα.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter165