Προαγωγές Επιμελητών Υπουργείου Παιδείας


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου 2019:

*H κ. Μυροφόρα Πανταζή, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

*H κ. Μαρία Παύλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Επιμελητή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

*Οι πιο κάτω μόνιμοι Επιμελητές, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προάγονται στη μόνιμη θέση Επιμελητή, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019:

Θέκλα Ι. Κωνσταντίνου              

Ζωούλα Κ. Στέλιου  

Αρτέμιδα Χατζηττοφή-Στυλιανού  

* Η κ. Ζήνα Μαυρομούστακου, μόνιμος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Επιμελητή, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

845