ΕΔΥ: Πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή


Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης πέντε κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 10.5.19 (αρ. γνωστ. 361), αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 15.10.19, στους πιο κάτω:

Κατηγορία Α:

1. ΛΟΥΚΑ Ανδρέα

2. ΠΑΝΑΓΙΔΗ Μάριο

3. ΤΡΥΦΩΝΟΣ Θεοφάνη

Κατηγορία Β:

1. ΠΑΝΤΕΛΗ Γιώργο

2. ΤΣΙΟΛΑ Θεοδόση
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

1084