Διορισμοί με δοκιμασία σε 2 μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, ΥΠΠΑΝ


 Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης 28 κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2016 (Ν.117(Ι) του 2016), που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 01.09.2017 (Aρ. Γνωστ. 535), και για τις οποίες έχει καταρτιστεί Πίνακας Διοριστέων, αποφάσισε, μετά τη μη αποδοχή της προσφοράς διορισμού που έγινε στις υποψήφιες ΤΣΑΓΓΑΡΗ Μαρία και ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Παναγιώτα, να ακυρώσει την προσφορά και να προσφέρει διορισμό με δοκιμασία στις επόμενες σε σειρά κατάταξης στον Πίνακα Διοριστέων υποψήφιες, ΑΜΠΑΤΖΗ Χρυσάνθη και ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΗ Ασπασία, από 04.01.2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

742