Η ΕΔΥ ανακοινώνει αναβολή των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων


Ενόψει της καταψήφισης του Προϋπολογισμού του 2021 και της λειτουργίας της κρατικής μηχανής με δωδεκατημόριο κατά τον Ιανουάριο του 2021, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έχει αποφασίσει να αναβάλει όλες τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να γίνουν εντός του Ιανουαρίου 2021.
Comments (1)

  1. Βασίλης Παυλίδης:
    Dec 19, 2020 at 06:48 PM

    Αφού μπορούν να πληρώνονται με δωδεκατημόρια. Ο νομοθέτης έλαβε πρόνοια ότι σε περίπτωση μη ψήφισης του προυπολογισμού από τους Βουλευτές το κράτος να μην παραλύει. Προχωρήστε άμεσα στην πλήρωση των θέσεων τις οποίες το κράτος προκήρυξε.


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

769