Αναδρομική προαγωγή από 2006 μέχρι αφυπηρέτησης


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πλήρωσης της μόνιμης θέσης Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ύστερα από την ακύρωση από το Διοικητικό Δικαστήριο της απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με ημερομηνία 14.10.2016 (Συνεκδ. Προσφ. αρ. 1532/2016 και 35/2017), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην ΣΟΛΩΜΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δέσποινα, αναδρομικά από 15.04.2006 και μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής της.

 Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ύστερα από την ακύρωση από το Διοικητικό Δικαστήριο της απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας με ημερομηνία 14.10.2016 (Συνεκδ. Προσφ. αρ. 1532/2016 και 35/2017), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό στην ΣΟΛΩΜΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δέσποινα, αναδρομικά από 15.04.2006 και μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής της.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


875